Villkor

Allmänt

Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning från Högklint Music – Soul of Music. Om inte annat överenskommits. Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen.

Priser och prisändringar

Högklint Music – Soul of Music förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Högklint Music – Soul of Music bekräftar beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Högklint Music – Soul of Music databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. På alla order tillkommer en frakt och i förekommande fall postförskottsavgift.

Delleverans

Skulle någon produkt vara tillfälligt slut i lager så förbehåller vi oss rätten att skicka de varor vi kan och sedan komplettera din order när vi fått detta åter i lager om ingen annan överenskommelse finns.

Betalning

Alla varor betalas genom den valda betalmetoden i kassan.

Leveranstid

Lagerförda produkter hos distributören packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Produkterna packas eventuellt om när dessa levereras in på vårt centrallager. Leveranstiden är normalt 4-8 arbetsdagar från det att produkterna lämnat distributörens lager. Preliminära/obekräftade datum som presenteras på www.hogklintmusic.com skall anses som vägledande och kan förändras. Alla order lagda via www.hogklintmusic.com registreras normalt för samlad leverans, dvs allt levereras så snart alla beställda produkter finns i lager. Delleverans av order sker ibland från vår sida men medför då ingen ytterligare fraktkostnad för kund. Om leveransförsening uppstår meddelar vi Dig detta genom e-post. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Förändring och avbeställning

Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock, detta kan ske via mail, med detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det för oss att hantera ditt mail. Status ”Levererad” eller ”Färdigbehandlad” innebär att ordern inte längre går att avboka eller ändra.

Transportsätt

Alla leveranser sker normalt med PostNord och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt.

Postpaket

Vi har en fast fraktkostnad på 49 kr. I normala fall är paketet framme inom 1-3 arbetsdagar. Kan ingen ta emot leveransen på adressen levereras det till ett utlämningsställe som är anslutet till PostNord och du får en SMS-avi för hämtning. Skulle mottagaren av någon anledning ha vägrat eller valt att inte hämta/ta emot försändelsen kommer en kostnad för både frakt och returfrakt på minst 99 kronor debiteras kund. Fraktkostnaden gäller inom Sverige med Gotland, dock inte vissa öar utan broförbindelse och vissa orter. För specifikation av vilka orter som inte omfattas kontakta info@soulofmusic.com för mer information. 

Skadade försändelser

Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till PostNord, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

Ersättningsvaror

Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Skulle någon av varorna Du beställt vara slut i lager, händer det, att vi istället levererar en likvärdig ersättningsvara.

Återköp och ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt till återköp, dvs ångerrätt. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Högklint Music – Soul of Music återköp under 14 dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Vid återköp skall kund ersätta Högklint Music – Soul of Musics fraktkostnader. 

Garanti

Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges. 

Reklamationer

Konsumentköplagen föreskriver 3 års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamationen skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Tryckfel etc.

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende eller beskaffenhet.

Ansvar

Inga krav kan ställas mot Högklint Music – Soul of Music pga icke fullständig leverans, felaktigt saldo, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats konsument eller företag.

Tvist

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Lantproffsen och köparen. I de fall detta inte går har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer när köparen är privatperson. Tvist mellan företag avgöres som regel i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning.